Edit Content

BRZORASTUĆE

Konferencija će okupiti više od 250 vlasnika, direktora i članova uprava kompanija koje su u proteklom periodu zabilježile Složenu godišnju stopu rasta (Compound Annual Growth Rate – CAGR), imaće priliku poslušati provokativni masterclass o većini tema o kojima čitamo na društvenim mrežama, a na koje ne dobijamo uvjerljive odgovore.

Lokacija

We bring over 2,600 journalists from the world’s leading publications to Web Summit. They’re part of the reason why the event